Trykt bog

Thomas Kingo: Samlede Skrifter 1 - 7

Udgivet af: Kaj Bom, Hans Brix, Paul Diderichsen og F. J. Billeskov Jansen

Munksgaard 1939-1975

Af Thomas Kingos forfatterskab var i mange år kun den ene halvdel, salmerne, tilgængelige i nyere udgaver. Hans verdslige digtning: de storslåede hyldestdigte til kongehuset, de fastformede ligvers og ungdomsdigtningen med de karakterfulde billeder af natur og folkeliv har foreligget spredt i utilgængelige tryk og håndskrifter og derfor kun været kendt af et par forskere. Her foreligger i syv bind de samlede skrifter.

Indholdsoversigt:

Bind I: Selskabets forord. Principper for Tekstredaktionen v. redaktørerne. Ungdomsdigte fra Løve Herred - Kærlighedsdigte - Kingo og Jacob Worm - Mindedigte - Gravskrifter - Ærevers til Portrætter - Ærevers i trykte Bøger - Gejstlige og verdslige Indskrifter -Bryllupsdigte - Lykønskningsdigte, Rimbreve, Improvisationer og Smaavers.
Bind II: Plan for udgaven. Officiel Lejlighedsdigtning: Digte til Kongehuset - Digte til Griffenfeld - Digte til Niels Juel.
Bind III: Thomas Kingos Aandelige Siunge-Koor.
Bind IV: Vinterparten af Danmarks og Norges Forordnede Psalmebog med titelblade, Tilskrift til Kongen og Portræt af Kingo med latinsk Æredigt. Register.
Bind V: Af: Den forordnede Ny Kirke-Psalmebog - Liig-Prædiken over Sal. D. Jacob Birkerod - Bøn om Fredens Befordring - Breve og Aktstykker.
Bind VIa: Kommentarer til Bind 1-2.
Bind VIb: Kommentar til Bind 3-5.
Bind VII: Melodikommentar og melodiudsættelser ved Nils Schiørring.

Under medvirken af: Albert Fabritius, Lone Fatum, Erik Reitzel-Nielsen, Niels Schiørring og Erik Sønderholm

Udgivet med støtte af: Alfr. Goods Personalhistoriske Fond, Carlsbergfondet og Statens Humanistiske Forskningsråd


ISBN: Bind VI A: 87-87504-13-8
Bind VI B: 87-87504-14-6

Sidetal: 2730


Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.