Trykt bog

Ogier le Danois 1 - 3

Udgivet af: Knud Togeby

Munksgaard 1967-1980

Indholdsoversigt:

Bind I: Ogier le Dannoys. Roman en prose du XVe siècle. (Ridderroman om den drabelige kæmpe Holger Danske og hans deltagelse i krigseventyr i hele Europa og i Det hellige Land). Fotografisk optryk af Vérards udg. Paris 1498 (1967).
Bind II: Knud Togeby: Ogier le Danois les littératures européennes (1969).
Bind III: Karlamagnús saga. Branches I, III, VII et IX. Edition bilingue projetée par Knud Togeby et Pierre Halleux. Texte norrois édité par Agnete Loth. Traduction française par Annette Godefroit-Patron. Avec une étude par Povl Skårup (1980).

Tilsynsførende: H. Bach og Poul Lindegård Hjorth

Udgivet og udarbejdet
med støtte af:
Carlsbergfondet
ISBN: Bind 3: 87-7421-261-3

Copyright: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Sidetal: 1040

Emneord: Fortællinger, Heltedigte, Historie, Holger Danske, Saga

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.