Trykt bog

Erasmus Lætus' skrift om Christian IV's fødsel og dåb (1577)

Udgivet af: Karen Skovgaard-Petersen og Peter Zeeberg
Oversat af: Karen Skovgaard-Petersen og Peter Zeeberg
Originalsprog: Latin

C. A. Reitzel 1992

ISBN: 87-7421-763-1

Erasmus Lætus' skildring om Christian IV's fødsel og dåb blev udgivet at H.F. Rørdam i 1875 og har siden været benyttet som historisk kilde i mange sammenhænge – men netop kun som sådan: Det var udtrykkeligt som kildeskrift Rørdam udgav teksten, og han undlod en lang række passager som efter hans mening kun havde "ringe Værd". Værket udgives her i sin helhed, som det fortjener, med en dansk parralleloversættelse. Skriftet indeholder en detaljeret øjenvidneskildring af dåben og festlighederne og er en vigtig kilde såvel til disse begivenheder som til kongehusets ideologi efter reformationen.

Tilsynsførende: H. D. Schepelern

Udgivet med støtte af: Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet og Statens Humanistiske Forskningsråd

Originalens udgivelsesår: 1577

Omslagsillustration: På forsiden gengives Erasmus Lætus' adelsvåben efter Margaretica (1573)
Sidetal: 405

Emneord: Digtning, Kildeskrift, Kongehuset, Projekt Dansk Nylatin, Reformationen

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.