Trykt bog

Christian Falster: Satirer, 1720-42 1 - 2

[ Bd. 1-2 i én bog ]

Udgivet af: Aage Schiøttz-Christensen

C. A. Reitzel 1982

ISBN (samlet): 87-7421-324-5

Vejl. pris: 250,00 kr.

Christian Falster skrev ligesom så mange i sin samtid både på dansk og latin. Allerede i 1919-1920 udgav Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Falsters latinske skrifter. Siden er der gjort mange tilløb til at udgive hans danske skrifter, hvilket blev en realitet i 1979, da dr.phil. Aage Schiøttz-Christensen påbegyndte udgivelsen. Denne tekstsamling indeholder nogle af Christian Falsters fineste satirer, blandt andet Disse Tiders onde Optugtelse, Dend U-tidige Rang-Syge, Den Latinske Skriver-Stue samt et bidrag til Holbergs verskonkurrence Amicus certus in re incerta cernitur.

Tilsynsførende: Svend Eegholm-Pedersen og H. D. Schepelern

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet

Originalens udgivelsesår: 1720-1742

ISBN: Bind 1: 87-7421-322-9
Bind 2: 87-7421-323-7

Sidetal: 394

Emneord: Digte, Satire, Vers

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.