Trykt bog

Danske Domme 1375-1662 1 - 8

Udgivet af: Erik Reitzel-Nielsen

C. A. Reitzel 1978-1987

ISBN (samlet): 87-7421-505-1

En rigt kommenteret udgave med ca. 900 domme fra forskellige retter landet over; de samlede håndskrifter til støtte for retspraksis på områder, hvor lovgivningen var ufuldstændig. Bind VII indeholder Rigens Ret, bd. VIII med indgange til juridiske og ikke-juridiske emner, til håndskrifter, steder og personer.

Under medvirken af: Ole Fenger

Udgivet med støtte af: Augustinus Fonden, G.E.C. Gads Fond, Johanne og Einer Flach-Bundegaards Fond, Statens Humanistiske Forskningsråd, Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og Tuborgfondet

ISBN: Bind 1: 87-87504-73-1
Bind 2: 87-87504-76-6
Bind 3: 87-87504-75-8
Bind 4: 87-87504-78-2
Bind 5: 87-87504-77-4
Bind 6: 87-87504-79-0
Bind 7: 87-87504-80-4
Bind 8: 87-7421-504-3

Sidetal: 3900

Emneord: Domme, Jura, Lovgivning, Retspleje

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.