Trykt bog

Jon Præst

Udgivet af: Allan Karker

C. A. Reitzel 1978

ISBN: 87-87504-71-5

Jon Præsts presbyterbrev har været udgivet indtil flere gange, senest i faksimile i 1910. Nærværende udgave præsenterer i synoptisk fremstilling fire redaktioner af Jon Præsts brev: den latinske grundtekst, de to danske oversættelser i Thotthåndskriftet og Ghementrykket, og den svenske oversættelse i Uppsalahåndskriftet. Da hovedformålet med udgaven er at publicere den hidtil utrykte danske oversættelse i Thotthåndskriftet, er dispositionen i denne tekst bestemmende for den synoptiske gengivelse. For at lette sammenligningen er teksterne inddelt i afsnit markeret med §-tegn.

Tilsynsførende: Poul Lindegård Hjorth

Sidetal: 33

Emneord: Breve, Latin, Religion

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.