Bøger

Find bogen   Se og køb litterære hovedværker, historiske kilder, bibliografier og meget mere.

Anden visning af listen
Trykt bog

Martini de Dacia Opera

Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi 1-15

Udgivet af: Heinrich Roos

Gad 1961

Trykt bog

Højskolens Ungdomstid i Breve 1 - 2

Udgivet af: Roar Skovmand

Munksgaard 1960

Trykt bog

Hans Adolph Brorson: Visitatsberetninger og Breve

Udgivet af: L. J. Koch

O. Lohses Forlag 1960

Trykt bog

Gammeldanske Diplomer
Gruppe A. Den middeladerlige Overlevering

Hovedredaktør: Kaj Bom og Erik Sønderholm

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1959-1969

Trykt bog

Niels Møller · Valdemar Vedel
Brevveksling 1885-1915

Udgivet af: Knud Bøgh

Gad 1959

Trykt bog

Dansk-svensk Ordbog

Udgivet af: Bertil Molde

Svenska Bökforlaget 1958

Trykt bog

Albert Fabritius og H. Topsøe-Jensen: Mindeord om Carl S. Petersen

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1958