Trykt bog

Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi 1 - 15

Udgivet af: Sten Ebbesen, Alfred Otto, Jan Pinborg og Heinrich Roos

Gad 1955-

Corpus Philosophorum Danicorum er en samlet udgave af videnskabelige arbejder fra middelalderen, som har danske forfattere. Alle værkerne er på latin, og hovedvægten ligger på tekster med filosofisk og sprogteoretisk indhold, dog indeholder X:1-2 astronomiske værker og XI: 1-2 middelalderens poetisk-teologiske hovedværk. Første bind udkom i 1955, bind XIII i 1998 (bind IX blev imidlertid sprunget over). Bind XIV, indeholdende Boethius de Dacias kvæstioner til Aristoteles’ De anima og nogle anonyme kvæstioner til Metafysikken, som står i afhængighedsforhold til Boethius’, udkom i 2009. Næste forudsete udgivelse er bind IX, som vil indeholde en samling af logiske og grammatiske afhandlinger (sophismata), hvortil også Boethius de Dacia har bidraget. Bindet udgives af Sten Ebbesen og Irène Rosier-Catach (Paris).

Indholdsoversigt:

Bind I:1-2: Johannis Daci Opera (1955).
Bind II: Martini de Dacia Opera (1961).
Bind III: Simonis Daci Opera (1963).
Bind IV: Boethii Daci Modi significandi (1969).
Bind V:1: Boethii Daci De generatione (1972).
Bind V:2: Boethii Daci Physica (1974).
Bind VI:1-2: Boethii Daci Topica/Opuscula (1976).
Bind VII: Incertorum Auctorum Quaestiones super Sophisticos Elenchos (1977).
Bind VIII: Boethii Daci Quaestiones super IV librum Meteorologicorum (1979).
Bind IX: Boethii aliorumque Sophismata (under udarbejdelse).
Bind X:1-2: Petri Philomenae de Dacia et Petri de S. Audomaro Opera quadrivialia (1983-84).
Bind XI:1-2: Andreae Sunonis filii Hexaëmeron (1985-1988).
Bind XII: Nicolai Drukken De Dacia Opera (1998).
Bind XIII: Thuonis De Vibergia Opera (1999).
Bind XIV: Boethii Daci Quaestiones Super Librum De Anima – Anonymi Boethio Daco Usi Quaestiones Metaphysicae (2009).

Tilsynsførende: Niels Jørgen Green-Pedersen, Louis L. Hammerich, Povl Johs. Jensen, Erik Petersen og Fritz Saaby Pedersen

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet, Rask-Ørsted Fondet og Statens Almindelige Videnskabsfond

Emneord: Astronomi, Filosofi, Middelalder, Sprogteori, Teologi, Videnskab

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.