Bøger

Find bogen   Se og køb litterære hovedværker, historiske kilder, bibliografier og meget mere.

Anden visning af listen
Trykt bog

Det danske Sprog- og Litteraturselskab
Fyrretyve års virksomhed

Udgivet af: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1951

Trykt bog

Middelalderlig Skrift

Udgivet af: Erik Kroman

Gad 1951

Trykt bog

Danske Bibelarbejder fra Reformationstiden 1 - 3

[ Facsimiletryk ]

Udgivet af: Bertil Molde og Volmer Rosenkilde

Rosenkilde og Bagger 1950

Trykt bog

Leonora Christina: Jammers Minde og andre selvbiografiske Skildringer

Udgivet af: Johannes Brøndum-Nielsen og C. O. Bøggild-Andersen

Rosenkilde og Bagger 1949

Trykt bog

Middelalderens danske Bønnebøger 1 - 5

Udgivet af: Karl Martin Nielsen

Gyldendal 1946-1982

Trykt bog

Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg 1 - 5

Udgivet af: Morten Borup

Gyldendal 1946-1950

Trykt bog

Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809 1 - 5

Udgivet af: Morten Borup, Carl S. Petersen og Daniel Preisz

Gyldendal 1945-1950

Trykt bog

Danmarks gamle Love paa Nutidsdansk 1 - 3

Udgivet af: Stig Iuul og Erik Kroman

Gyldendal 1945-1948

Trykt bog

H.C. Andersen: Brevveksling mellem Jonas Collin den ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus 1 - 3

Udgivet af: H. Topsøe-Jensen

Munksgaard 1945-1948