Bøger

Find bogen   Se og køb litterære hovedværker, historiske kilder, bibliografier og meget mere.

Anden visning af listen
Trykt bog

Peter Skautrup: Det danske Sprogs Historie 1 - 4

Gyldendal 1944-1968

Trykt bog

Peder Syvs Danske Ordsprog

Udgivet af: Aage Hansen

Ejnar Munksgaards Forlag 1944

Trykt bog

H.C. Andersen: Romaner og Rejseskildringer 1 - 7

Udgivet af: Morten Borup, Knud Bøgh, Ole Jacobsen, H. A. Paludan og H. Topsøe-Jensen

Gyldendal 1943-1944

Trykt bog

Franz Blatt: Under vor Haand og Segl

Udgivet af: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Munksgaard 1943

Trykt bog

C.A. Christensen: Historiske Oversigter til Danmarks Riges Breve
1. hæfte, 1250-1305

Udgivet af: C.A. Christensen

Munksgaard 1943

Trykt bog

Breve fra og til Rasmus Rask 1 - 3

Udgivet af: Louis Hjelmslev

Munksgaard 1941-1968

Trykt bog

Bibliografi over Marius Kristensens Afhandlinger og Artikler med udvalgte Breve fra hans skandinaviske Korrespondenter

Udgivet af: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Ejnar Munksgaards Forlag 1941

Trykt bog

Tredive Aars Virksomhed
1911 - 29. April - 1941

Udgivet af: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1941

Trykt bog

Danmarks Riges Breve
Amtsudgaver 1 - 8

Udgivet af: Adam Afzelius, C.A. Christensen og Gustav Hermansen

Munksgaard 1939-1957