Bøger

Find bogen   Se og køb litterære hovedværker, historiske kilder, bibliografier og meget mere.

Anden visning af listen
Trykt bog

Georg og Edvard Brandes' Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd 1 - 8

Udgivet af: Morten Borup

Gyldendal 1939-1942

Trykt bog

Danmarks Riges Breve

C. A. Reitzel 1938-2002

Trykt bog

Diplomatarium Danicum

C. A. Reitzel 1938-2002

Trykt bog

Corpus Diplomatum Regni Danici 1 - 7

[ Facsimiletryk ]

Udgivet af: Franz Blatt og C.A. Christensen

Munksgaard 1938

Trykt bog

J.P. Mynsters Visitatsdagbøger 1835-53 1 - 2

Udgivet af: Bjørn Kornerup

Munksgaard 1937

Trykt bog

Om den nye Udgave af Saxo's Danmarks Historie

Udgivet af: Franz Blatt, Marius Kristensen, Jørgen Olrik og Hans Ræder

Levin & Munksgaard 1936

Trykt bog

Lis Jacobsen: Danmarks Riges Breve

[ Foredrag holdt på Koldinghus 8. juni 1934 ]

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1935

Trykt bog

Hans Tausens Postil 1 - 2

[ Facsimiletryk ]

Udgivet af: Bjørn Kornerup

Levin & Munksgaard 1934

Trykt bog

Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene 1 - 8

Udgivet af: Johannes Brøndum-Nielsen og Poul Johs. Jørgensen

Gyldendal 1933-1961

Trykt bog

Danske Digtere ved Arbejdet 1 - 16

[ Facsimileudgaver med indledninger ]

Hovedredaktør: Paul V. Rubow

Munksgaard 1933-1951