Trykt bog

Danmarks Riges Breve

C. A. Reitzel 1938-2002

Diplomatarium Danicum (Danmarks Riges Breve) tog sin begyndelse i 1932 og har siden udgivet over 18.000 dokumenter. De fleste tekster har juridisk indhold og handler om køb og salg af fast ejendom, andre handler om forholdet til landene omkring os og om kirkens indflydelse på dagligdagen. Tilsammen tegner de et alsidigt billede af datidens samfund og verdenssyn. Teksterne er rige på oplysninger om danskerne, både i Danmark og i Europa, og er skrevet på latin, tysk og dansk. Diplomatariet blev først publiceret i bogform og siden elektronisk. Materialet i bogform dækker årene 789-1400 og den elektroniske udgivelse dækker årene 1401-1412 samt supplement til hele perioden 789-1412. I 2008 tog Diplomatarium Danicum fat på perioden 1413-1450, hvis diplomer publiceres efter tematiske kriterier; altså ikke strengt kronologisk som hidtil. Diplomerne er dog stadigvæk listet kronologisk og kan læses gratis her. Det er grundteksten og arbejdet med Diplomatarium Danicum der danner udgangspunkt for oversættelserne i Danmarks Riges Breve. I Danmarks Riges Breve finder læseren en nudansk oversættelse, der i sit udtryk søger at ramme diplomernes stil.

Indholdsoversigt:

1. række: I-VII: 789-1249 i seks bind
I-II: 789-1169 i ét bind. Ved C.A. Christensen og Herluf Nielsen (1975).
III: Breve 1170-1199 og Abbed Vilhelms Brevsamling. Ved C.A. Christensen og Herluf Nielsen (1977).
IV: 1200-1210. Ved Niels Skyum-Nielsen (1958).
V: 1211-1223. Ved Niels Skyum-Nielsen (1957).
VI: 1224-1237. Ved Niels Skyum-Nielsen (1979).
VII: 1238-1249. Ved Herluf Nielsen (1990).
2. Række: I-XII: 1250-1339
Ved Franz Blatt og C.A. Christensen, Gustav Hermansen, Adam Afzelius og Kåre Olsen. De plattyske tekster af H. Bach.
I: 1250-1265. (1938).
II: 1266-1280. (1941).
III: 1281-1290. (1939).
IV: 1291-1298. (1942).
V: 1299-1305. (1943).
VI: 1306-1312. (1948). Tilegnet mindet om Povl Johs. Jørgensen.
VII: 1313-1317. (1956).
VIII: 1318-1322. (1953).
IX: 1323-1327. (1946).
X: 1328-1332. (1948).
XI: 1333-1336. (1950).
XII: 1337-1339. (1960).
3. Række: I-IX: 1340-1375
Udgivet under ledelse af Franz Blatt ved C.A. Christensen, K. Friis Johansen og Herluf Nielsen. De tyske tekster ved H. Bach, Peter Jørgensen og Ernst Dittmer (1958-1982).
I: 1340-1343. (1958).
II: 1344-1347. (1959).
III: 1348-1352. (1963).
IV: 1353-1356. (1966).
V: 1357-1360. (1967).
VI: 1361-1363. (1969).
VII: 1364-1366. (1972).
VIII:1367-1370. (1980).
IX: 1371-1375. (1982).

4. Række: I-VII: 1376-1412
I: 1376-1379. Ved Herluf Nielsen (1984).
II: 1380-1385. Ved Herluf Nielsen (1987).
III: 1386-1388. Ved Thomas Riis (1992).
IV: 1389-1392. Ved Herluf Nielsen (1994).
V: 1393-1395. Ved Herluf Nielsen (1998).
VI: 1396-1398. Ved Aage Andersen (1998).
VII: 1399-1400. Ved Aage Andersen, Russell Friedman og Herluf Nielsen (2000).
Fra og med 4. række, bind VIII udgives Diplomatarium Danicum i elektronisk form.
Hvert bind i alle rækker indledes med manuskript- og bogfortegnelse og afsluttes med person- og stednavneregister. Desuden findes ordforklaringer i 1., 2. og 3. rækkes bd. 1-3.

Tilsynsførende: Adam Afzelius, C.A. Christensen, Kristian Hald, Stig Iuul, Poul Johs. Jørgensen og Peter Skautrup

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet, Den Raben-Levetzauske Fond, Kulturministeriet og Undervisningsministeriet

Emneord: Breve, Brevsamling, Danmark, Middelalder

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.