Website

Holbergordbog

Holbergordbogen beskriver hele Holbergs danske ordforråd.

Hovedredaktør: Lars Trap-Jensen

Lanceringsår: 2011

Holbergordbogen beskriver hele Holbergs danske ordforråd og registrerer det enkelte ords betydninger, dets bøjningsformer samt de sammensætninger og faste forbindelser hvori det indgår.

It-udvikling: Nicolai Hartvig Sørensen
Tilsynsførende: Dorthe Duncker, Kjeld Kristensen og Peter Zeeberg

Lanceringsdato: 03.03.2011
Udarbejdet og udgivet
med støtte af:
Carlsbergfondet

Copyright: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Hosting: Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs itdrift

Emneord: 1700-tallet, Forfatterskabsordbog, Ludvig Holberg, Oplysningstid, Opslagsværk, Sprog

Øvrige bemærkninger: Holbergordbogen findes også som app.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.