Website

Den Danske Ordbog

Den Danske Ordbog beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag.

Siden er en del af ordnet.dk

Lanceringsår: 2009

Den Danske Ordbog beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag. Den giver besked om ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug. Ordbogen er udarbejdet på grundlag af et stort tekstkorpus og opdateres løbende.


Redaktør(er): Jørg Asmussen, Kjeld Kristensen, Henrik Lorentzen, Sanni Nimb, Nicolai Hartvig Sørensen, Lars Trap-Jensen og Thomas Troelsgaard
It-udvikling: Jørg Asmussen, Nicolai Hartvig Sørensen og Thomas Troelsgård
Tilsynsførende: Dorthe Duncker, Liisa Theilgaard og Peter Zeeberg
Grafisk design: Romfax

Udarbejdet og udgivet
med støtte af:
Carlsbergfondet og Kulturministeriet

Copyright: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Hosting: Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs itdrift

Emneord: 1900-tallet, 2000-tallet, Betydning, Bøjning, Grammatik, Moderne dansk, Oprindelse, Opslagsværk, Ordbog, Ordforråd, Retskrivning, Sprog, Sprogbrug, Stavning, Tekstkorpus, Udtale

Øvrige bemærkninger: Den Danske Ordbog findes også som app.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.