Website

Moths Ordbog

Moths Ordbog blev udarbejdet omkring år 1700 og beskriver datidens hverdagssprog. Dansk er i centrum, men følges af latinske forklaringer. Der er ca. 110.000 opslagsord.

Hovedredaktør: Marita Akhøj Nielsen

Lanceringsår: 2013

Matthias Moths ordbog er den første store danske modersmålsordbog. Moth påbegyndte arbejdet 1686-1687 og foranstaltede en landsindsamling af danske og norske ord i 1697. I perioden 1699-1719 redigerede han det omfattende materiale. Der er bevaret flere prøveredaktioner og en endelig version på omkring 9.000 foliosider, alle skrevet af Moth selv. Ordbogen er tosproget, idet det hjemlige stof konsekvent ledsages af latinske modsvarigheder. Værket er også i international sammenhæng enestående ved at dække hele sin samtids ordforråd, ikke bare det normative sprog. Foruden oplysninger om bøjning og udtale giver Moth rundhåndet eksempler på ordenes brug, bl.a. i faste vendinger. Moths ordbog er udnyttet af alle senere store danske modersmålsordbøger, men ikke udtømmende, og siden 1820'erne har man ønsket at få værket udgivet. Det er endelig lykkedes med den elektroniske udgave. Den bygger på en afskrift af Moths slutredaktion, som DSL iværksatte i 1940'rne med henblik på en trykt udgave.

It-udvikling: Nicolai Hartvig Sørensen og Thomas Troelsgård
Under medvirken af: Jeppe Berndsen
Omtekster ved: Jeppe Berndsen, Marita Akhøj Nielsen og Nicolai Hartvig Sørensen
Tilsynsførende: Dorthe Duncker, Svend Eegholm-Pedersen, Ebba Hjorth og Flemming Lundgreen-Nielsen
Grafisk design: Romfax

Lanceringsdato: 15.10.2013
Udarbejdet og udgivet
med støtte af:
Carlsbergfondet

Hosting: Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs itdrift

Emneord: 1600-tallet, 1700-tallet, Barokken, Dansk, Historisk ordbog, Latin, Ordbog, Sproghistorie, Sprogpatriotisme

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.