Website

Gammeldansk Ordbog

Hjemmesiden tilbyder både simpel og mere avanceret søgning i Gammeldansk Ordbogs seddelsamling der dækker perioden 1100-1515. Samlingens kildeartikler er ligeledes søgbare.

Siden er en del af Middelalder og Renæssance

Hovedredaktør: Merete K. Jørgensen og Marita Akhøj Nielsen

Lanceringsår: 2010

Gammeldansk Ordbog er en videnskabelig ordbog over middelalderens danske sprog som i sin færdige form vil give en omfattende beskrivelse af sproget. Den dækker perioden fra ca. 1100 til 1515, og behandler alle dansksprogede tekster fra middelalderen. Seddelsamlingens knap 1 mio. sedler indeholder de citater, ordbogen bygger på. Den elektroniske seddelsamling tilbyder dels simpel søgning på opslagsord og kildeartikler, dels mere komplicerede søgninger hvor parametrene kronologi, genre eller område samt kilde(gruppe) kan kombineres. På denne måde vil mange forskellige brugeres behov tilgodeses. Brugergruppen er sammensat, men rummer bl.a. forskere inden for en række fag, fx litteratur, teologi, lingvistik og historie, herunder alle former for kultur-, social- og medicinhistorie. Samtidig vil den historisk og litterært interesserede offentlighed, især studerende, folkeuniversitetets og oplysningsforbundenes brugere, få fremlagt en stor og vigtig del af den danske kulturarv.


Redaktør(er): Simon Skovgaard Boeck
It-udvikling: Jonas Nielsen og Troels Nielsen
Omtekster ved: Merete K. Jørgensen og Marita Akhøj Nielsen
Tilsynsførende: Dorthe Duncker, Henrik Galberg Jacobsen og Britta Olrik Frederiksen
It-udvikling (firma): Magenta
Grafisk design: Romfax

Lanceringsdato: 19.11.2010
Udarbejdet med støtte af: Kulturministeriet
Udgivet med støtte af: Velux Fonden

Copyright: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Hosting: Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs itdrift

Emneord: 1100-tallet, 1200-tallet, 1300-tallet, 1400-tallet, 1500-tallet, Leksikografi, Middelalder, Ordbog, Seddelsamling, Sproghistorie, Sprogvidenskab

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.