Website

Oldtidens og middelalderens litteratur – i skandinaviske oversættelser

Oldtidens og middelalderens litteratur – i skandinaviske oversættelser er en bibliografi over oversættelser til dansk, norsk og svensk af den antikke og middelalderlige litteratur.

Hovedredaktør: Lars Boje Mortensen

Lanceringsår: 2005

Den litterære arv fra oldtiden og middelalderen er igennem de sidste ca. 500 år blevet formidlet til Norden i norske, svenske og danske oversættelser. Denne omfangsrige oversættelsesvirksomhed – særlig intens netop i de sidste årtier – udgør i sig selv en betydelig nordisk kulturarv. Filologer, historikere og forfattere har gennem tiderne lagt et kolossalt arbejde i at fortolke og gengive de gamle teksters indhold i et samtidigt sprog. Denne kulturarv bliver desværre mere og mere usynlig da mange nordiske læsere lader sig nøje med lettere tilgængelige engelske oversættelser som man fejlagtigt tror er bedre, mere videnskabelige, mere poetiske, eller lettere at forstå. Med den nærværende specialbibliografi har vi ønsket at rette opmærksomheden mod denne lange og rige nordiske teksttradition. Her kan man med enkle søgninger konstatere hvilke tekster fra tiden før 1500 der findes i norske, svenske eller danske oversættelser (fra 1500 til i dag), man kan søge efter bestemte oversættere, få fyldige bibliografiske oplysninger om hver publikation m.m.


Redaktør(er): Johanna Akujärvi
It-udvikling: Jonas Nielsen
Under medvirken af: Jerker Blomqvist, Lene Dåvøy, Tormod Eide, Karen Fog Rasmussen, Thomas Hansen, Odd Einar Haugen og Signe Strecker
Tilsynsførende: Marianne Alenius og Gorm Tortzen

Udarbejdet og udgivet
med støtte af:
Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet, Letterstedtska Föreningen, Nordic Centre of Medieval Studies (2005-2010), Nordisk Kulturfond , Nordplus Sprog under Nordisk Ministerråd, Norges Forskningsråd, Riksbankens Jubileumsfond, Senter for Middelalderstudier (Universitetet i Bergen) og Stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond

Copyright: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Hosting: Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs itdrift

Emneord: Antikken, Middelalder

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.