Website

Renæssancens Sprog i Danmark

En ordbogs- og tekstbase om dansk og latin i perioden 1500-1700.

Siden er en del af Middelalder og Renæssance

Hovedredaktør: Peter Zeeberg

Lanceringsår: 2009

Renæssancens sprog i Danmark omfatter to redskaber til studiet af dansk og latinsk sprog fra perioden 1500-1700: en ordbogsbase og en tekstbase. Ordbogsbasen indeholder syv dansk-latinske eller latin-danske ordbogsværker fra perioden 1510-1626, som er struktureret således at man kan slå op i alle ordbøgerne, sammen eller hver for sig, både på dansk og på latin. Tekstbasen er et søgbart tekstkorpus, omfattende en lang række tekster fra renæssancen. Den dækker et udvalg af genrer og teksttyper både på dansk og latin. De latinske tekster ledsages i de fleste tilfælde af oversættelser til dansk. Med tekst- og ordbogsbasen er det muligt dels at skaffe sig indgående viden om dansk og latin i renæssancen og forholdet mellem dem, dels at beskæftige sig bredt med periodens sprog og litteratur.


Redaktør(er): Jonathan Adams
It-udvikling: Michael Greve, Jonas Nielsen, Troels Nielsen og Anders Bruun Olsen
Under medvirken af: Niels Grotum Sørensen
Tilsynsførende: Dorthe Duncker, Karsten Friis-Jensen og Flemming Lundgreen-Nielsen
It-udvikling (firma): Magenta
Grafisk design: Romfax

Lanceringsdato: 01.01.2009
Udarbejdet og udgivet
med støtte af:
Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

Hosting: Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs itdrift

Emneord: Christiern Pedersen, Dansk, Henrik Smith, Jon Tursen, Korpus, Latin, Mads Pors, Nylatin, Ordbog, Poul Jensen Colding, Poul Nielsen Hingelberg, Sprog, Ældre nydansk

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.