Website

KorpusDK

KorpusDK giver mulighed for at undersøge sprogbrugen i et stort antal danske tekster, i alt 56 millioner ord.

Siden er en del af ordnet.dk

Hovedredaktør: Lars Trap-Jensen

Lanceringsår: 2008

KorpusDK giver mulighed for at undersøge sprogbrugen i et stort antal danske tekster, i alt 56 millioner ord. Teksterne er specielt behandlet med henblik på sproglige undersøgelser. Sammen med et stærkt søgeværktøj betyder det at man kan søge meget præcist efter eksempler på bestemte udtryk.


Redaktør(er): Jørg Asmussen, Kjeld Kristensen, Henrik Lorentzen, Sanni Nimb, Nicolai Hartvig Sørensen og Thomas Troelsgaard
It-udvikling: Jørg Asmussen, Nicolai Hartvig Sørensen og Thomas Troelsgård
Tilsynsførende: Dorthe Duncker, Kjeld Kristensen og Peter Zeeberg
Grafisk design: Romfax

Udarbejdet og udgivet
med støtte af:
Carlsbergfondet og Kulturministeriet

Copyright: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Hosting: Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs itdrift

Emneord: 2000-tallet, Bøjning, Grammatik, Moderne dansk, Ordforråd, Sprog, Sprogbrug, Stavning, Tekstkorpus

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.