Lars Trap-Jensen

Seniorredaktør

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 50 777 460
E-mail: ltj@dsl.dk

Lars Trap-Jensen er ansat ved ordnet.dk, der giver adgang til digitale udgaver af Den Danske Ordbog og Ordbog over det danske Sprog samt KorpusDK. Lars' faglige interesser retter sig mod ordbøger og leksikografi i både teori og praksis samt alment lingvistiske emner inden for grammatik, semantik og sproglig variation. Han har været repræsenteret i forskellige leksikografiske foreninger nationalt og internationalt. Han er desuden aktiv politiker i DM, Dansk Magisterforening.

Ansat i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab siden 1994 som redaktør ved Den Danske Ordbog, i perioden 2004-2020 ledende redaktør ved ordnet.dk.

I sin tid ved DSL har Lars tidligere været tilknyttet:

 For DSL har han ført fagligt tilsyn med følgende projekter:

Publikationer


Se publikationsliste.

Se medarbejdere