Ny bog: Da Erik af Pommern tabte Slesvig

Ny bog om tabet af Sønderjylland i 1400-tallet er netop udkommet. Der er tale om den største analyse af striden for at genvinde Sønderjylland i 1404-1448, som Dronning Margrethe 1. (1352-1412) åbnede og som Erik af Pommern (1382-1459) tabte.

Ny bog: Da Erik af Pommern tabte Slesvig

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Ny bog om tabet af Sønderjylland i 1400-tallet er netop udkommet. Der er tale om den største analyse af striden for at genvinde Sønderjylland i 1404-1448, som Dronning Margrethe 1. (1352-1412) åbnede og som Erik af Pommern (1382-1459) tabte.

Markus Hedemann, ledende redaktør ved Diplomatarium Danicum, har netop fået udgivet bogen Danmark, Slesvig og Holsten 1440-1448 – konflikt og konsekvens. Dermed er et hul i dansk historiografi blevet udfyldt.

Bogen er blevet til i forbindelse med udgivelsesarbejdet ved Diplomatariet og benytter sig af et stort kildemateriale, som læseren kan tilgå digitalt på diplomatarium.dk. Bogen har således den implicitte pointe, at udgivelse og forskning er hinandens uundværlige forudsætninger.

Bogens overordnede tese er, at konflikten om Slesvig imellem Erik af Pommern (1382-1459) på den ene side og de holstenske grever på den anden ikke var en afgrænset udenrigspolitisk foreteelse, men derimod det fremmeste udtryk for den autokratiske og ekspansive kongemagt, der var blevet institutionaliseret i Kalmar 1397. Konflikten havde således en afgørende systemisk værdi, hvilket også betød, at da kong Erik tabte Slesvig, blev konsekvensen ikke blot, at han tabte sin krone, men tillige indførelse af rigsrådets kontrol med kongemagten i langt højere grad, end det havde været tilfældet før.

Bogen, som er udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland, er på 351 sider, indbundet og koster 248 kr.

Se også

Gå til nyhedsoversigt