Trykt bog

Vagten

Udgivet af: L. Mylius-Erichsen
Efterskrift ved: Gustav Albeck

F otografisk optryk

C. A. Reitzel 1982

ISBN: 87-7421-326-1

Vagten var et kulturelt tidsskrift, der udkom omkring århundredeskiftet 1899-1900, er en vigtig nøgle til forståelse af overgangen fra 1890-ernes symbolisme til det nye århundrede og den ny realisme. Denne udgivelse ligger i forlængelse af J.L. Heibergs litterære og kritiske tidsskrift Kjøbenhavns flyvende Post, der tidligere er udkommet hos Det danske Sprog- og Litteraturselskab.

Originalens udgivelsesår: 1899-1990

Sidetal: 650

Emneord: Historie, Kritik, Kultur, Litteratur, Tidsskrift

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.