Trykt bog

Ordbog over det danske Sprog
Supplement 1 - 5

Hovedredaktør: Anne Duekilde og Svend Eegholm-Pedersen

Gyldendal 1992-2005

Fra 1956 blev der arbejdet på et Supplement til Ordbog over det danske Sprog (ODS-S) med det formål at supplere Ordbog over det danske Sprogs oplysninger om det danske sprog i perioden 1700-1955. ODS og ODS-S dækker altså groft sagt perioden mellem Holbergs og Rifbjergs debuter. Ordbog over det danske Sprog er også tilgængelig på nettet og som app.


Redaktør(er): Henrik Andersson, Else Bojsen, Kaj Bom og Vibeke Winge
Under medvirken af: Lise Bak, Hanne Borup og Eva Hestbech
Tilsynsførende: Bente Holmberg, Henrik Galberg Jacobsen og Allan Karker

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet og Kulturministeriet

ISBN: Bind 1: 87-00-12188-6
Bind 2: 87-00-20288-6
Bind 3: 87-00-31554-0
Bind 4: 87-00-76016-1
Bind 5: 87-02-02002-5

Emneord: Grammatik, Opslagsværk, Ordbog, Sprog, Vejledning

Øvrige bemærkninger: Forud for Supplement til Ordbog over det danske Sprog blev der i 1987 udgivet et Supplement til Ordbog over det danske Sprog. Prøvehæfte der viste prøver på supplementet til ODS.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.