Trykt bog

Ordbog over det danske Sprog m. Supplement 1 - 33

Hovedredaktør: Anne Duekilde, Svend Eegholm-Pedersen, Jørgen Glahder, Lis Jacobsen og H. Juul-Jensen

5 . oplag
F otografisk optryk

Gyldendal 1993-2005

ISBN: 87-00-16147-0

Vejl. pris: 9600,00 kr.

Ordbog over det danske Sprog (ODS) kaldes også "den store danske ordbog". Den dækker rigssproget fra 1700 til ca. 1950 og inddrager i et vist omfang dialekter, fagsprog og slang. Værket blev grundlagt af professor Verner Dahlerup omkring 1900 med andre store nationalordbøger som forbillede, fx Grimms Deutsches Wörterbuch (grundlagt 1837), Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (udkom fra 1864), Oxford English Dictionary (udkom fra 1884), Svenska Akademiens Ordbok (udkommet siden 1893). I erkendelse af at opgaven oversteg en enkelt mands kræfter, overlod Dahlerup i 1915 sine forarbejder til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der herefter varetog udarbejdelsen. Værket udkom i 28 bind i årene 1918-56 og er siden genoptrykt fire gange. I årene 1956-2004 blev der udarbejdet et Supplement til Ordbog over det danske Sprog i fem bind (udgivet 1992-2005). Hermed er det samlede værk nået op på 33 bind. Ordbog over det danske Sprog er også tilgængelig på nettet og som app.

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet og Kulturministeriet


Emneord: Betydning, Bøjning, Dansk, Etymologi, Gammeldansk, Grammatik, Historisk ordbog, Opslagsværk, Ordbog, Ordforråd, Sprog, Sprogbrug, Sproghistorie, Stavning, Talesprog

Øvrige bemærkninger: Supplement til Ordbog over det danske Sprog bd. 1-5, her udgivet sammen med 5. oplag af Ordbog over det danske Sprog, er et fotografisk optryk af Supplement til Ordbog over det danske Sprog (udgivet 1992-2005).

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.