Trykt bog

Ludvig Holberg: Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat

Hovedredaktør: Karen Skovgaard-Petersen og Eiliv Vinje
Udgivet af: Ludvig Holbergs Skrifter

Udgivet i kommision hos Forlaget Vandkunsten 2014

ISBN: 978-87-7533-030-0

Vejl. pris: 300,00 kr.

I over 400 år var Danmark og Norge forenet i ét rige under samme konge. Mere end nogen anden personificerer Ludvig Holberg (1684-1754) denne dansk-norske fællestid. Født og opvokset i Bergen og bosat gennem det meste af sit voksne liv i København som professor ved Københavns Universitet, blev han fællestidens væsentligste forfatter, på én gang munter kulturkritiker og loyal undersåt. Som historiker, digter, satiriker og moralfilosof var Holberg den mest betydningsfuld eksponent for oplysningstidens ideer i det dansk-norske rige. Værket udkom første gang i 1729 med titlen Dannemarks og Norges Beskrivelse, og 20 år senere, i 1749, udsendte Holberg en ny, revideret udgave med titlen Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat.

Tilsynsførende: Anne Mette Hansen og Gunnar Sivertsen

Udgivet med støtte af: Universitetet i Bergen

Denne udgaves udgivelsesdato: 28.05.2014
Copyright: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Universitetet i Bergen

Sidetal: 785

Øvrige bemærkninger: Se også siden Ludvig Holbergs Skrifter.

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.