Trykt bog

Harald Kidde: Jærnet
Roman om Järnbäraland

Danske Klassikere

Tekstudgivelse og efterskrift: Knud Bjarne Gjesing
Noter ved: Knud Bjarne Gjesing og Thomas Riis

Borgen 1990

ISBN: 87-418-8409-4

Jærnet af Harald Kidde (1878-1918) er et af de dristigste eksperimenter i dansk litteratur. Med brug af et omfattende dokumentarisk stof vil Kidde skildre industrikulturens opståen spejlet i en pubertetsdrengs bevisthedsstrøm gennem tre døgn. Jernet betragtes religiøst, symbolsk, psykologisk, krigshistorisk og sociologisk. Det er kilden til livsanskuelse og lidelse, selve den tvetydige livsvilje, hvis egentlige hensigt og retning forbliver skjult. Romanen om jernet er selv skrevet i en jernets tid – under Første verdenskrig. Bogen udkom i 1918, og Kidde døde få dage efter udgivelsen. Jærnet er blevet betragtet som en sprængt og vanskelig bog, men den er også blevet stillet på linje med verdenslitteraturens store værker. Måske er begge dele rigtigt.

Redaktionsudvalg: Mogens Brøndsted, Erik Dal, Jørgen Hunosøe, Charlotte Madsen og Peter Seeberg
Tilsynsførende: Erik Dal og Jørgen Hunosøe

Udgivet med støtte af: Kulturministeriet

Originalens udgivelsesår: 1918

Overtræk/omslag: Stig Brøgger
Sidetal: 444

Emneord: Første verdenskrig, Industrialisme, Religion, Sociologi, Symbolik

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.