Website

Studér Middelalder på Nettet

Studér Middelalder på Nettet fremlagde videnskabelige udgaver af centrale tekster fra den danske middelalder, forsynet med litteratur- eller kulturhistoriske indledninger, håndskriftbeskrivelser og i et vist omfang faksimiler af originalerne

Hovedredaktør: Ebba Hjorth, Merete K. Jørgensen og Marita Akhøj Nielsen

Lanceringsår: 2006

Ikke tilgængelig siden: 11.12.2013

Studér Middelalder på Nettet tilbød et omhyggeligt udvalgt tekstmateriale, fremlagt i videnskabelige udgaver med tekstkritisk apparat, håndskriftbeskrivelse, litteratur- eller kulturhistoriske indledning og i et vist omfang faksimiler af originalen. Alle teksterne var gammeldanske og var repræsentative for middelalderens dansksprogede litteratur med hensyn til genre, periode og sprogform


Redaktør(er): Jonathan Adams og Simon Skovgaard Boeck
It-udvikling: Nicolai Guido Klausen og Anders Bruun Olsen
Under medvirken af: Misja Dam og David Svendsen-Tune
Omtekster ved: Jonathan Adams, Ebba Hjorth, Merete K. Jørgensen og Marita Akhøj Nielsen
Tilsynsførende: Bente Holmberg og Flemming Lundgreen-Nielsen

Andre versioner af dette website: Studér Middelalder på Nettet (version 2)
Udarbejdet og udgivet
med støtte af:
Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

Copyright: Det Danske Sprog- og Litteraturvidenskab
Hosting: Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs itdrift

Emneord: Annal, Bønner, Gammeldansk, Historieskrivning, Kirkelov, Knitteldigtning, Kogebog, Krønike, Kulturhistorie, Landskabslov, Legende, Litteraturhistorie, Lægebog, Middelalder, Ordsprog, Prædikener, Retshistorie, Ridderroman, Sproghistorie, Stadslov, Versroman

Øvrige bemærkninger: Afløst af en ny version 11/12 2013

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.