Website

Studér Middelalder på Nettet

Studér Middelalder på Nettet fremlægger videnskabelige udgaver af centrale tekster fra den danske middelalder, både på dansk og latin. Teksterne er fra 2018 en del af tekstnet.dk. De danske tekster linkes ord for ord til Gammeldansk Ordbog.

Siden er en del af Middelalder og renæssance

Hovedredaktør: Marita Akhøj Nielsen

Version 2

Lanceringsår: 2013

Studér Middelalder på Nettet tilbyder et omhyggeligt udvalgt tekstmateriale, der fremlægges i videnskabelige udgaver med tekstkritisk apparat, håndskriftbeskrivelse, litteratur- eller kulturhistoriske indledning og i et vist omfang faksimiler af originalen. Teksterne er dels på dansk, dels på latin. De gammeldanske tekster er repræsentative for middelalderens dansksprogede litteratur med hensyn til genre, periode og sprogform, mens de latinske har deres tyngdepunkt i historiske tekster. De gammeldanske tekster linkes ord for ord til Gammeldansk Ordbog.


Redaktør(er): Thomas Hansen, Simon Skovgaard Boeck og Tue Søvsø
It-udvikling: Thomas Hansen, Jonas Nielsen, David Svendsen-Tune og Nicolai Hartvig Sørensen
Under medvirken af: Martin Sejer Danielsen
Omtekster ved: Jonathan Adams, Ebba Hjorth, Merete K. Jørgensen, Marita Akhøj Nielsen, Simon Skovgaard Boeck og Tue Søvsø
Tilsynsførende: Dorthe Duncker og Anne Mette Hansen

Andre versioner af dette website: Studér Middelalder på Nettet
Lanceringsdato: 11.12.2013
Udarbejdet med støtte af: Kulturministeriet, Københavns Universitet og Velux Fonden
Udgivet med støtte af: Kulturministeriet og Velux Fonden

Copyright: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Hosting: Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs itdrift

Emneord: Annal, Bøn, Dansk, Epitafium, Gammeldansk, Historieskrivning, Kirkelov, Knitteldigtning, Kogebog, Krønike, Kulturhistorie, Landskabslov, Latin, Legende, Litteraturhistorie, Lægebog, Middelalder, Nylatin, Ordsprog, Prædikener, Retshistorie, Ridderroman, Sproghistorie, Stadslov, Versroman

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.