Trykt bog

Holberg-Ordbog
Ordbog over Ludvig Holbergs Sprog 1 - 5

Hovedredaktør: Svend Eegholm-Pedersen og Aage Hansen

C. A. Reitzel 1981-1988

ISBN (samlet): 87-7421-278-8

Holbergordbogen har et dobbelt formål: 1) at være et hjælpemiddel for læsere af Holbergs værker og 2) at danne grundlag for en beskrivelse af Holbergs sprog sådan som det foreligger i hans trykte værker og andre skriftlige efterladenskaber. Det materiale ordbogen bygger på kan efter sin art ordnes i følgende grupper: 1) Holbergs danske værker trykt og for størstedelens vedkommende genoptrykt i forfatterens levetid, med de tillæg som fremkom i de nye udgaver. 2) Bevarede dokumenter: breve, skrivelser af mere officiel karakter, udtalelser i embedsanliggender, regnskaber m.m. Udfærdiget af Holberg selv eller af skrivere efter hans koncept.3) Manuskriptfragmenter, rettelser i manuskripter o.l. Holbergordbogen er også tilgængelig på nettet og som app.

Under medvirken af: Lise Bak, Anette Bengtsen, Brynjulv Bleken, Johannes Brøndum-Nielsen, Reidar Bø, Dag Gunnersen, Tor Guttu, Jørgen Haugan, Flemming Hovmann, Ragnvald Iversen, Trygve Knudsen, Christopher Maaløe og Niels Åge Nielsen

Udgivet med støtte af: Bergen Kommune, Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, Kirke- og Undervisningsdepartementet, L. Meltzers højskolefond i Bergen, Letterstedtske forenings danske afdeling, Letterstedtske forenings norske afdeling, Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd, Norsk Kulturfond, Novo's Fond, Oslo Kommune, Statens Almindelige Videnskabsfond og Statens Humanistiske Forskningsråd

ISBN: Bind 1: 87-7421-271-0
Bind 2: 87-7421-273-7
Bind 3: 87-7421-274-5
Bind 4: 87-7421-275-3
Bind 5: 87-7421-276-1

Sidetal: 7000

Emneord: Ludvig Holberg, Ordbog

Øvrige bemærkninger: Se også: Om Holbergordbogen (1972) og Sv. Eegholm-Pedersen: Utrykte Holbergiana (1979).

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.