Året der gik 2019

Eksempler på hvad der er sket på Det Danske Sprog- og LItteraturselskab 2019

Året der gik 2019

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Eksempler på hvad der er sket på Det Danske Sprog- og LItteraturselskab 2019

Et udpluk af de største nyheder fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i 2019. 

Litterære højdepunkter

Redaktører og udgivere fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har igen i 2019 stået bag en række genudgivelser af betydningsfulde litterære klassikere.

Georg Brandes: Projektet Digitale Hovedstrømninger er nu færdigt

Ord, ord og flere ord

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab beskriver både moderne og historisk dansk.

Middelalderens diplomer

Opdatering: Ordet 'diplom' optræder nu for første gang i Diplomatariet

Diplomatarium Danicum har tilføjet en lang række diplomer til https://diplomatarium.dk

Og alt det andet

Tre udgaver af Nyhedsbrev fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udkom i 2019.

Godt nytår fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab!

Gå til nyhedsoversigt