Historie

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL, blev stiftet i 1911 af Lis Jacobsen og Carl S. Petersen. DSL's medlemsforsamling består af ca. 100 forskere inden for dansk sprog, litteratur og historie. Til de store projekter og administrationen er der ansat medarbejdere, som hovedsagelig finansieres af Kulturministeriet og Carlsbergfondet.

Selskabets første formand var Lis Jacobsen, 1911-31; formand siden 2011 er Chr. Gorm Tortzen. Lis Jacobsen fungerede som selskabets administrator 1931-51, herefter fulgte Albert Fabritius 1951-74, Erik Dal 1974-91, Iver Kjær 1991-2002, Jørn Lund 2002-2011, Lasse Horne Kjældgaard 2011-2015; fra 1. august 2015 har Karen Skovgaard-Petersen været selskabets direktør.

DSL har udgivet over 200 titler i mere end 800 bind. Det drejer sig om samlede skrifter af blandt andre Tycho Brahe, Arrebo, Kingo, Ewald, Blicher, J.P. Jacobsen, og Sophus Claussen; om brevudgaver af blandt andre Niels Stensen, Oehlenschläger, H.C. Andersen, Georg Brandes og Nexø; samt om dagbøger af blandt andre H.C. Andersen og Grundtvig. Der er bragt samlede udgaver af tekster som landskabslove, ordsprogssamlinger og middelalderlig sprogfilosofi. Siden 1986 udsendes serien Danske Klassikere med dansk litteratur fra 17. til 20. århundrede. I Diplomatarium Danicum og Danmarks Riges Breve udgives og oversættes dokumenter fra dansk middelalder. I samarbejde med Det Kongelige Bibliotek udgives Arkiv for Dansk Litteratur (www.adl.dk).

DSL har blandt andet udarbejdet Ordbog over det danske Sprog 1-28 og et supplement hertil samt Holberg-Ordbog 1-5. En ordbog over middelalderdansk, Gammeldansk Ordbog, er under redaktion, og i tilknytning hertil gennemføres projektet Studér Middelalder på Nettet. Den Danske Ordbog, som udkom i 6 bind fra 2003-05, dækker den nyeste tids dansk og er udarbejdet på grundlag af en stor elektronisk tekstsamling, et korpus. Erfaringerne herfra er siden udnyttet til etablering af yderligere korpora, nemlig Parole-korpusset, som blev opbygget som led i et større EU-projekt, og Korpus 2000, som dokumenterer dansk sprog omkring år 2000.