Trykt bog

Boethii Daci opera
Topica - Opuscula

Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi 1-15

[ To halvbind ]

Udgivet af: Niels Jørgen Green-Pedersen og Jan Pinborg

Gad 1976

Vejl. pris: 375,00 kr.

Indholdsoversigt:

Bind VI:1: Quaestiones super librum Topicorum
Bind VI:2: Opuscula: de aeternitate mundi - De summo bono - De somniis

Under medvirken af: Alfred Otto
Tilsynsførende: Louis L. Hammerich og Povl Johs. Jensen

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet og Statens Almindelige Videnskabsfond

ISBN: Bd. VI:1: 87-12-15888-7
Bd. VI:2: 87-12-15889-5

Copyright: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab


Øvrige bemærkninger: Bind VI:2 er udsolgt, ovenstående pris og købefunktion gælder således kun bind VI:1: Boethii Daci Topica.
Andre dele i udgivelsen:
Johannis Daci Opera
Martini de Dacia Opera
Simonis Daci Opera
Boethii Daci Opera - Modi significandi sive quaestiones super Priscinianum Maiorem
Boethii Daci opera - Quaestiones de generatione et corruptione
Boethii Daci opera - Quaestiones super libros Physicorum
Incertorum Auctorum Quaestiones super Sophisticos Elenchos
Boethii Daci opera - Quaestiones super IVm Meteorologicorum
Petri Philomenae de Dacia et Petri de S. Audomaro - Opera quadrivialia
Andreae Sunonis filii Hexaëmeron
Nicolai Drukken De Dacia Opera
Thuonis De Vibergia Opera
Boethii Daci Quaestiones Super Librum De Anima – Anonymi Boethio Daco Usi Quaestiones Metaphysicae

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.