Trykt bog

Den danske Rigslovgivning 1397-1513

Udgivet af: Aage Andersen

C. A. Reitzel 1989

ISBN: 87-7421-552-3

Når det foregående bind slutter med en forordning fra 1396 og dog hedder Den danske Rigslovgivning indtil 1400, må det betyde, at Erik Kroman ikke agtede at inddrage Kalmarunionsbrevet i udgaven. Man har imidlertid ment at måtte indlede nærværende bind med dette vigtige dokument, og bindets titel overlapper derfor den tidligere titel. Som tillæg udgives Modbogen, der uden at være egentlig lovgivning opnåede kongelig stadfæstelse.

Tilsynsførende: Troels Dahlerup og Herluf Nielsen

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Statens Humanistiske Forskningsråd og Thorvald Dreyers Fond

Sidetal: 226

Emneord: Antihelt, Danmark, Historie, Lovgivning, Lovsamling, Middelalder

Øvrige bemærkninger: Se også Den danske Rigslovgivning 1513-1523 (1991) og Den Danske Rigslovgivning 1523-1558 (2015).

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.