Trykt bog

Den danske Rigslovgivning indtil 1400

Udgivet af: Erik Kroman

Munksgaard 1971

ISBN: 87-16-00713-1

Vejl. pris: 250,00 kr.

Den danske Rigslovgivning indtil 1400 slutter sig til de tidligere offentliggjorte rækker af dansk middelalderlovgivning, Danmarks gamle Landskabslove og Danmarks gamle Købstadslovgivning. Som i den sidstnævnte publikation har man også her anset de eftermiddelalderlige tekster for at falde uden for udgavens rammer. Med hensyn til udgivelsesprincipper følger rigslovsudgaven, ligesom købstadslovgivningen, i det hele taget Diplomatarium Danicum; dog har man også her som regel normaliseret tegnsætningen for at gøre teksterne lettere forståelige. Den oprindelige tegnsætning er kun bibeholdt i enkelte ældre danske tekster, hvor det skønnedes at kunne have interesse.

Tilsynsførende: C.A. Christensen og Stig Iuul

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet og Undervisningsministeriet

Copyright: Det danske Sprog- og Litteraturselskab

Sidetal: 354

Emneord: Danmark, Historie, Lovgivning, Lovsamling, Middelalder

Øvrige bemærkninger: Se også Den danske Rigslovgivning 1397-1513 (1989), Den danske Rigslovgivning 1513-1523 (1991) og Den Danske Rigslovgivning 1523-1558 (2015).

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.