Trykt bog

Den Danske Rigslovgivning 1523-1558

Udgivet af: Aage Andersen

Udgivet i kommision hos Syddansk Universitetsforlag 2015

ISBN: 978-87-7533-032-4

Vejl. pris: 300,00 kr.

"På Bornholm er det forbudt at holde mere end én hund, og et af denne hunds ben skal være hugget af". Sådan lyder én af lovene i Den danske Rigslovgivning 1523-1558. Hermed er hele den danske verdslige lovgivning indtil enevældens indførelse for første gang nogensinde tilgængelig på tryk. Netop lovstoffet udgør en væsentlig kilde til forståelsen af datidens samfund, så når det samlede lovmateriale nu er gjort tilgængeligt, er det en kæmpe gevinst for forskningen i den danske middelalder og renæssance. Værkets over hundrede lovtekster vidner om en central kongemagt, hvis betydning vokser i tiden omkring og efter reformationen, og en konge, der interesserer sig minutiøst for hele riget, fra hunde på Bornholm til ulovlige havne på Falster og skovhugst i Nørrejylland. Og hver lov fortæller en historie, uanset hvor perifer den på overfladen måtte synes at være. Loven om de trebenede hunde fortæller fx, hvor langt kongen ville gå for at sikre sine jagtmuligheder på Bornholm.


Redaktør(er): Camilla Zacho Larsen
Tilsynsførende: Troels Dahlerup, Inger Dübeck, Ole Fenger, Allan Karker og Herluf Nielsen

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet
Udarbejdet med støtte af: Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og Thorvald Dreyers Fond

Denne udgaves udgivelsesdato: 06.03.2015
Overtræk/omslag: Laurids Kristian Fahl

Emneord: Danmarkshistorie, Lovgivning, Reformationen

Øvrige bemærkninger: Se også Den danske Rigslovgivning indtil 1400 (1971), Den danske Rigslovgivning 1397-1513 (1989) og Den danske Rigslovgivning 1513-1523 (1991).

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.