Trykt bog

Den danske Rigslovgivning 1513-1523

Udgivet af: Aage Andersen

C. A. Reitzel 1991

ISBN: 87-7421-692-9

To år tidligere havde man udsendt Den danske Rigslovgivning 1397-1513 ved Aage Andersen. Bindet fortsatte Erik Kromans udgave af tidligere tekster (1971) og fortsættes her med Christian 2.s lovgivning. Senest er udkommet Den Danske Rigslovgivning 1523-1558 (2015).

Tilsynsførende: Troels Dahlerup og Herluf Nielsen

Udgivet med støtte af: Carlsbergfondet, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Statens Humanistiske Forskningsråd og Thorvald Dreyers Fond

Sidetal: 280

Emneord: 1500-tallet, Danmark, Historie, Lovgivning, Lovsamling, Middelalder

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.