Bøger

Find bogen   Se og køb litterære hovedværker, historiske kilder, bibliografier og meget mere.

Anden visning af listen
Trykt bog

Peter Skautrup: Det danske sprogs historie
Registre

Gyldendal 1970

ISBN: 87-00-21951-7

Trykt bog

Søren Kierkegaards Papirer 12 - 16

Udgivet af: Niels Thulstrup

2 . reviderede udgave

Gyldendal 1969-1978

Trykt bog

August Bournonville: Breve til Barndomshjemmet 1 - 3

Udgivet af: Svend Kragh-Jacobsen og Niels Schiørring

Munksgaard 1969-1978

Trykt bog

Breve fra Martin Andersen Nexø 1 - 3

Udgivet af: Børge Houmann

Gyldendal 1969-1972

ISBN (samlet): 87-00-37341-9

Trykt bog

Boethii Daci Opera
Modi significandi sive quaestiones super Priscinianum Maiorem

Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi 1-15

Udgivet af: Jan Pinborg og Heinrich Roos

Gad 1969

Vejl. pris: 125,00 kr.

Trykt bog

Johannes Ewalds Samlede Skrifter efter Tryk og Haandskrifter 1 - 6

Udgivet af: Hans Brix, V. Kuhr, Niels Møller og S. A. Pallis

2 . oplag
F otografisk optryk

Gyldendal 1969

Trykt bog

Ditlev Gothardt Monrad: Breve

Udgivet af: Svend Hauge

Gad 1969

Trykt bog

Jacob Worms Skrifter 1 - 4

Udgivet af: Poul Lindegård Hjorth og Erik Sønderholm

Munksgaard 1968-1994

Trykt bog

Breve fra og til Holger Drachmann 1 - 4

Udgivet af: Morten Borup

Gyldendal 1968-1970

Trykt bog

Bonaventura
Tre Skrifter i gammeldansk Oversættelse

Udgivet af: Thelma Jexlev

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1968