Bøger

Find bogen   Se og køb litterære hovedværker, historiske kilder, bibliografier og meget mere.

Anden visning af listen
Trykt bog

Dansk-svensk Ordbok

Udgivet af: Bertil Molde

2 . reviderede udgave

Läromedelsförlagen 1968

Trykt bog

Gammeldansk Bibeloversættelse
Den utrykte Del 1 - 4

Udgivet af: Kaj Bom, Inger Dons, Niels Haastrup og Else Stub

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1968

Trykt bog

Gammeldansk Passionstraktat

Udgivet af: Mette Nordentoft

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1968

Trykt bog

Skrifter af Peder Palladius
Hidtil utrykte latinske skrifter

Udgivet af: Martin Schwartz Lausten

Gad 1968

Trykt bog

Aage Hansen: Udtalen i moderne dansk

2 . oplag
F otografisk optryk

Gyldendal 1968

Trykt bog

Ogier le Danois 1 - 3

Udgivet af: Knud Togeby

Munksgaard 1967-1980

Trykt bog

Aage Hansen: Moderne Dansk 1 - 3

Grafisk Forlag 1967

Trykt bog

Anders Sørensen Vedel: Den danske Krønicke
Saxo-Oversættelse 1575

[ Facsimiletryk ]

Udgivet af: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Oversat af: Anders Sørensen Vedel

Gad 1967

Vejl. pris: 250,00 kr.

Trykt bog

Provst Frederik Schmidts Dagbøger 1 - 3

Udgivet af: Johanne Brandt-Nielsen og Ole Jacobsen
Efterskrift ved: Gustav Albeck

Gad 1966-1985

ISBN (samlet): 87-7421-417-9

Vejl. pris: 375,00 kr.