Website

Middelalder og renæssance

Portalen Middelalder og renæssance giver samlet adgang til DSL's digitale ressourcer fra perioden.

Lanceringsår: 2009

Portalen Middelalder og Renæssance formidler adgang til Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs digitale middelalder- og renæssanceressourcer. Her finder du links til projekterne: Diplomatarium Danicum, Gammeldansk Ordbog, Renæssancens sprog i Danmark og Studér Middelalder på Nettet.

It-udvikling: Anders Bruun Olsen
Tilsynsførende: Thomas Hansen og Marita Akhøj Nielsen

Udarbejdet med støtte af: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Udgivet med støtte af: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Renæssancens sprog i Danmark

Hosting: Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs itdrift

Emneord: 1100-tallet, 1200-tallet, 1300-tallet, 1400-tallet, 1500-tallet, 1600-tallet, Middelalder, Ordbog, Ordsprog, Overtro, Renæssance

Gå til den samlede oversigt over DSL's udgivelser.