Nyheder

Opdatering af Diplomatarium Danicum

Opdatering af Diplomatarium Danicum

Den 25. september 2014 er Diplomatarium Danicum opdateret. Stedet er redesignet for at skabe let adgang og bedre søge- og læsefaciliteter på tværs af Diplomatariets voksende ressourcer.

Ny gammel ordbog

Ny gammel ordbog

8. september 2014 udgav Det Danske Sprog og Litteraturselskab Meyers Fremmedordbog på nettet.

En labyrintisk jubilar

Jens Baggesen (1764-1826) fylder 250 år i 2014. En komplet, ny udgave af hans klassiske rejsebeskrivelse Labyrinten udkom 17. maj 2016 og bidrager til at markere jubilæet.

De ældste danske konger på nettet – og på gammeldansk

Det kan være lige så vanskeligt at læse ældre danske tekster som at læse tekster på fremmedsprog. Men det bliver lettere nu. En bevilling fra Velux Fonden har gjort det muligt at sammenkoble centrale danske middelaldertekster med Gammeldansk Ordbog.

Lancering af nordisk netordbog

Den tværnordiske netordbog Islex blev åbnet på Island den 16. november 2011 til gavn og glæde for alle, der interesserer sig for moderne islandsk. Ordbogen kan ses på islex.dk.